advertise

درباره ما

معرفی شرکت نرمال لابو

نرمال لابو سالیان دراز است در کنار محققین و دانشمندانی ست که در این مرز و بوم در پی رسیدن به حقایقی نو بوده اند. نرمال لابو بر آن است تا همراه و همگام تمامی ایرانیان جویای علم باشد.
همراه شما عزیزان هستیم تا به حد توان خود اعتلا دهیم تحقیق و پژوهش بنیادین علمی را.

تعهد در کار

تنوع در محصول

تخصص در امور

در همین راستا این شرکت با طراحی سایت فروشگاهی نرمال لابو، گام بزرگی را در ارائه خدمات آنلاین و غیر حضوری برداشته است.

مشاوره تخصصی جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی

برای مشاوره جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی کافیست با کارشناسان نرمال لابو تماس بگیرید.

مشاوره تخصصی جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی

برای مشاوره جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی کافیست با کارشناسان نرمال لابو تماس بگیرید.

عرضه محصولات تی کو توسط نرمال لابو


مجوز رسمی واردات از تجهیزات پزشکی ایران
• عرضه بیش از پانصد مورد شیشه آلات آزمایشگاهی با برند تی کو
• عرضه انواع کاغذ صافی های برش خورده و شیت با قابلیت با خاکستر و بدون خاکستر در ابعاد مختلف
• انواع میکروسکوپ و لوپ آزمایشگاهی و میکروبیولوژی با برند تی کو tco
انواع دماسنج های غیر پزشکی الکی و جیوه ای
انواع هیدرومتر برای اندازه گیری غلظتهای مختلف مایعات
 انواع رفرکتومتر با برند تی کو tco

نام کارمند۱

متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.( همین اندازه)

نام کارمند۲

متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.( همین اندازه)

نام کارمند۳

متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.( همین اندازه)

نام کارمند۴

متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.( همین اندازه)