advertise

نرمال لابو: فروشگاه اینترنتی مواد قلیایی قوی - مواد باز آزمایشگاهی

باز آزمایشگاهی - مواد شیمیایی قلیایی قوی

مواد قلیایی قوی را بررسی خواهیم کرد. باز با نام فرانسوی Base در شیمی، ماده‌ای است که، محلول آبی آن یون‌های هیدروکسید (-OH) آزاد می‌کند، در صورت تماس لغزنده هستند، در صورت مزه کردن مزه تلخ دارند، وقتی با اسیدها واکنش دهند نمک تولید می‌کنند، باعث برانگیخته شدن برخی واکنش‌های شیم

پتاسیم سیانات
مقایسه
استعلام قیمت
سدیم دی هیدروژن فسفات
مقایسه
استعلام قیمت
تیواوره
مقایسه
استعلام قیمت
پتاسیم دی هیدروژن فسفات
مقایسه
کلسیم برومید
مقایسه
استعلام قیمت
آلومینیوم کلراید
مقایسه
استعلام قیمت
سولفات پتاسیم
مقایسه
استعلام قیمت
پرمنگنات پتاسیم
مقایسه
استعلام قیمت
تری اتانول آمین
مقایسه
استعلام قیمت
متانامین
مقایسه
استعلام قیمت
منیزیم هیدروکسید
مقایسه
استعلام قیمت
هیپوکلریت سدیم
مقایسه
استعلام قیمت
سدیم هیدروژن کربنات
مقایسه
استعلام قیمت
سدیم سیلیکات
مقایسه
استعلام قیمت
سدیم کربنات
مقایسه
استعلام قیمت
۱
۲
نرمال لابو

خرید باز

موادقلیایی قوی را به شما معرفی خواهیم کرد. این قسمت از سایت نرمال لابو شما می توانید برای خرید باز اقدام نمایید. در ادامه اطلاعاتی در مورد باز و دیگر اطلاعاتی که به شما کمک کنم یک خرید باز عالی را تجربه نمایید خدمت شما عزیزان ارائه می دهیم. در ابتدا لازم است که اطلاعاتی در مورد باز ها خدمت شما عزیزان بدهیم. در ادامه قصد داریم به مفهوم باز در شیمی اشاره و تعاریف مختلف آن ‌را بیان کنیم. مشابه تعریف اسیدها، برای باز ها نیز باز آرنیوس، برونستد و لوییس ارائه می‌ شود. تمام این تعریف‌ها بیان می ‌کنند که بازها موادی هستد که با اسید ها وارد واکنش می‌ شوند. تعریف باز آرنیوس، آرنیوس در اواخر قرن نوزدهم بیان کرد که بازها ترکیباتی هستد که در اثر تفکیک در محلول‌های آبی، یون هیدروکسید آزاد می ‌کنند. این یون ‌ها با یون ‌های هیدروژن حاصل از تفکیک اسیدها واکنش می ‌دهند که در اثر این واکنش اسید یا باز، آب و نمک به تولید می ‌رسند. بنابراین، طبق این تعریف، بازها هیدروکسید فلزی مانند سدیم هیدروکسید یا کلسیم هیدروکسید به شمار می ‌آیند. این محلول ‌های هیدروکسید همچنین خواص مشخص دیگری نیز دارند که از میان آن ‌‌ها می ‌توان به لزج بودن و مزه تلخ آن ‌ها اشاره کرد. همچنین، رنگ‌ این مواد در برابر شناساگرهای اسید و باز مانند کاغذ لیتموس، تغییر می ‌کند. در آب، با تغییر تعادل خودیونش آب، بازها محلول ‌هایی به دست می‌ دهند که اکتیویته یون هیدروژن در آن ‌ها کمتر از آب خالص است به این معنی که پی هاچ آب در شرایط استاندارد، مقداری بالاتر از هفت دارد. اکسید های فلزی، هیدروکسیدها و آلکوکسیدها همگی بازی هستند. علاوه بر این، باز مزدوج اسید های ضعیف، بازهایی قوی به شمار می ‌آیند. اسید ها و باز ها مواد شیمیایی متضاد یک دیگر به شمار می ‌آیند زیرا اسید سبب افزایش غلظت یون هیدرونیوم و باز سبب کاهش آن می ‌شود. به واکنش بین محلول‌ های آبی اسید و باز، واکنش خنثی شدن می گویند که در اثر این واکنش، فرآورده‌ های آب و نمک تولید می‌ شوند. یکی از راه های خرید باز به صورت آنلاین می توان سایت های اینترنتی را نام برد که یکی از این سایت ها نرمال لابو می باشد.

نرمال لابو

نرمال لابو

تعریف باز برونستد لوری، نظریه ‌ای جامع ‌تر در خصوص اسید و باز، نظریه برونستد لوری است که در اوایل قرن بیستم ارائه شد. این نظریه بیان می ‌کند که باز ماده‌ ای است که می ‌تواند پذیرنده کاتیون‌ های هیدروژن یا پروتون باشد. این مورد شامل هیدروکسید های آبی نیز می ‌شود چرا که در اثر واکنش با H+H+ آب تولید می ‌کند. به همین دلیل می ‌توان گفت بازهای آرنیوس نیز جزئی از بازهای برونستد به شمار می ‌آیند. علاوه بر این، بازهای برونستد دیگری نیز وجود دارند که پروتون می‌ پذیرند که از جمله آن‌ ها می ‌توان به محلول آبی آمونیاک یا مشتقات آلی آن آمین‌ ها اشاره کرد. این بازها یون هیدروکسید ندارند اما با آب، واکنش و غلظت یون هیدروکسید را افزایش می‌ دهند. همچنین برخی از حلال ‌های غیر آبی حاوی بازهای برونستد هستند که با پروتون ‌های آب ‌پوشی شده واکنش می ‌دهند. به طور مثال، در آمونیاک مایع، یون ذره ‌ای بازی به شمار می ‌آید که از ذره اسیدی در این حلال یعنی کاتیون آمونیوم پروتون جذب می ‌کند. تعریف باز لوییس، گیلبرت لوییس دریافت که آب، آمونیاک و سایر بازها می ‌توانند با پروتون، به دلیل وجود الکترون ناپیوندی بازها، پیوند تشکیل دهند. در نظریه لوییس، باز به یک دهنده دهنده الکترون می ‌گویند که می‌ تواند یک جفت الکترون را با یک پذیرنده الکترون (اسید لوییس) به اشتراک بگذارد. نظریه لوییس،‌ عمومیت بیشتری نسبت به مدل برونستد لوری دارد چرا که مدل اسید لوییس لزوما یک پروتون نیست بلکه می ‌تواند مولکول یا یون دیگری با اوربیتال خالی باشد که توانایی پذیرش جفت ‌الکترون را دارد. واکنش بازها، در ادامه، واکنش بازها را در قالب خنثی کردن اسیدها و واکنش بین آب و باز بررسی می ‌کنیم. واکنش بین آب و باز، واکنش زیر، واکنش کلی بین یک باز و آب برای تولید اسید مزدوج و باز مزدوج را نشان می‌دهد. ثابت تعادل برای واکنش بالا را نیز می ‌توان به صورتی که در ادامه آمده است نوشت Kb=[BH+][OH−][B]Kb=[BH+][OH−][B] خنثی کردن اسیدها، هم در آب و هم در الکل‌ ها، بازها به سرعت با اسید ها واکنش می ‌دهند و یک دیگر را خنثی می ‌کنند.


باز قوی سدیم هیدروکسید به هنگام انحلال در آب، به یون ‌های سدیم و هیدروکسید طبق واکنش زیر، تفکیک می‌ شود. به طور مشابه نیز، آب و هیدروژن کلرید با یک دیگر واکنش می ‌دهند و یون‌ های کلرید و هیدرونیوم تولید می ‌شود. زمانی که این دو محلول با یک دیگر مخلوط شوند، یون ‌های هیدرونیوم و هیدروکسید با یکدیگر ترکیب خواهند شد تا مولکول آب تولید شود. اگر مقادیر موازی از سدیم هیدروکسید و هیدروکلریک اسید با یک دیگر مخلوط شوند، اسید و باز به طور کامل یک دیگر را خنثی می‌ کنند در نتیجه آن، تشکیل نمک طعام رخ می ‌دهد. از باز های ضعیف مانند جوش شیرین و سفیده تخم مرغ برای خنثی کردن اثر قطرات اسیدی استفاده می ‌شود. خنثی‌ سازی اسید با بازهای قوی مانند سدیم هیدروکسید یا پتاسیم هیدروکسید می ‌تواند سبب بروز واکنش‌های شدید گرماده شود و باز در این حالت به تنهایی می ‌تواند به اندازه اسید خطرناک باشد. خاصیت بازی در ترکیبات غیر هیدروکسید، همانطور که پیش ‌تر هم گفته شد، بازها ترکیباتی هستند که مقادیری از اسید را خنثی می ‌کنند. سدیم کربنات و آمونیاک هر دو از جمله بازها به شمار می ‌آیند. با وجود این ‌که هیچ ‌یک از این مواد، شامل گروه‌ OH−OH− نیستند اما هردو یون هیدروژن را به هنگام انحلال در حلال پروتونی همچون آب، می ‌پذیرند که واکنش این مواد در زیر آورده شده است. به کمک معادلات می ‌توان میزان خاصیت اسیدی یا همان پی هاچ را برای بازها در محلول ‌های آبی به دست آورد. بازها همچنین به طور مستقیم به عنوان دهنده جفت ‌الکترون عمل می ‌کنند که واکنش آن در ادامه آورده شده است. بازها را علاوه بر این به صورت مولکول ‌هایی تعریف می ‌کنند که توانایی پذیریش یک جفت ‌الکترون پیوند را از طریق ورود به لایه ظرفیت اتم دیگر داشته باشند. تعداد محدودی از عناصر وجود دارند که شامل اتم ‌هایی با خاصیت بازی باشند. نیتروژن، اکسیژن و کربن از جمله این عناصر هستند. همچنین، فلوئور و گازهای نجیب نیز چنین توانایی را از خود نشان می ‌دهند. این مورد در ترکیباتی همچون بوتیل لیتیوم، آلکوکسیدها و آمیدهای فلزی همچون سدیم آمید رخ می ‌دهد. بازهای کربن، نیتروژن و اکسیژن که پایداری رزونانسی ندارند به طور معمول، بازهایی بسیار قوی یا ابر باز هستند که در محلول ‌های آبی به دلیل خاصیت اسیدی آب، حضور ندارند. پایداری رزونانسی، بازهای ضعیف همچون کربوکسیلات ‌ها را به وجود می ‌آورد.

نرمال لابو

نرمال لابو

به طور مثال، سدیم استات یک باز ضعیف به شمار می ‌آید. در این قسمت از سایت شما می توانید انواع باز ها را ببینید و همچنین برای خرید باز با بهترین قیمت اقدام نمایید. انواع بازها، در ادامه، به بررسی انواع مختلف باز در شیمی خواهیم پرداخت. بازهای قوی، یک باز قوی به ترکیبی شیمیایی می‌گویند که بتواند یک پروتون را در یک واکنش اسید و باز از یک مولکول اسید حتی اسید بسیار ضعیف مانند آب جدا کند. از نمونه ‌های بازهای قوی می ‌توان به فلزات قلیایی و قلیایی خاکی اشاره کرد. به دلیل انحلال ‌پذیری پایین در برخی از بازها همچون هیدروکسید های فلزات قلیایی، زمانی که به ضریب انحلال ‌پذیری نیازی نداشته باشیم، از این نوع بازها بهره می ‌گیریم. بسیاری از ضد اسیدها، سوسپانسیونی از هیدروکسید فلزی مانند آلومینیوم هیدروکسید و منیزیم هیدروکسید هستند. این ترکیبات، انحلال ‌پذیری پایینی دارند و می ‌توانند از افزایش غلظت یون هیدروکسید جلوگیری کنند تا به بافت ‌های دهان، مری و معده آسیب وارد نشود. با ادامه واکنش و انحلال این مواد، اسید معده با هیدروکسید تولیدی از سوپانسیون واکنش می ‌دهند. بازهای قوی همچنین در آب به طور کامل هیدرولیز و سبب ایجاد اثر همتراز کنندگی می ‌شود. در این فرآیند، مولکول ‌های آب با باز قوی ترکیب می ‌شوند و به دلیل خاصیت آمفوتری آب، یک یون هیدروکسید آزاد خواهد شد. اسید های بسیار قوی، گروه‌ های با خاصیت اسیدی بسیار ضعیف را در غیاب آب، دپروتونه پروتون‌زدایی می ‌کنند. در جدول زیر، نام و فرمول شیمیایی چندین باز قوی نوشته شده است. کاتیون این بازهای قوی در گروه ‌های اول و دوم از جدول تناوبی یعنی فلزات قلیایی و قلیایی خاکی یافت می ‌شوند. ابر بازها، نمک‌ های کربانیون ‌ها، آمید ها و هیدرید های گروه یک، به دلیل ضعیف بودن اسید های مزدوج خود، بازهایی بسیار قوی به شمار می ‌آیند. به طور معمول، این بازها را از طریق اضافه کردن فلزات قلیایی خاصل به اسید مزدوج به دست می ‌آورند. به این مواد، ابر باز می ‌گویند و به دلیل این که باز هایی قوی ‌تر از یون هیدروکسید هستند، نمی ‌توان آن‌ ها را در محلول‌ های آبی نگهداری کرد. به طور مثال، یون اتوکسید باز مزدوج اتانول، در حضور آب، وارد واکنش زیر می ‌شود. توجه داشته باشید که قوی ‌ترین ابرباز ها را تنها در فاز گازی سنتز کرده ‌اند. ترکیبات زیر به ترتیب، قوی ‌ترین بازهای سنتز شده به شمار می ‌آیند. اورتو دی ‌آنیون دی ‌اتینیل‌ بنزن، دی دی ‌آنیون دی ‌اتینیل ‌بنزن، پارا دی ‌آنیون دی ‌اتینیل ‌بنزن، قبل از شناسایی ایزومر های دی ‌آنیون دی ‌اتینیل ‌بنزن، لیتیوم مونواکسید آنیون با فرمول LiO−LiO− به عنوان قوی ‌ترین ابر باز شناخته شده بود.


بازهای ضعیف، باز ضعیف به بازی می ‌گویند که در محلول ‌های آبی به خوبی تفکیک نمی ‌شود یا این که پروتون ‌دهی در آن به طول کامل صورت نمی ‌گیرد. از جمله مثال ‌های باز ضعیف می ‌توان به تفکیک آمونیاک اشاره کرد که واکنش آن پیش ‌تر آورده شد. ثابت تعادل برای این واکنش در دمای بیست و پنج درجه سانتی ‌گراد است. بازهای جامد، بسته به توانایی سطح جامد برای تشکیل باز مزدوج با جذب الکتریکی یک اسید،‌ قدرت باز را می ‌توان تعیین کرد. برای بیان میزان باز موجود در سطح یک کاتالیزور بازی، از تعداد محل ‌های بازی به ازای یک واحد سطح جامد استفاده می ‌کنند. دانشمندان، روش ‌هایی را برای اندازه ‌گیری این مقدار، توسعه داده ‌اند که یکی از این روش ‌ها تیتراسیون با بنزوییک اسید و استفاده از جذب سطحی گاز اسیدی است. در روش دیگر، یک جامد با قدرت بازی کافی، یک شناساگر اسیدی را جذب می ‌کند و سبب می ‌شود تا رنگ شناساگر به رنگ باز مزدوج تغییر کند که به طور معمول از نیتریک اکسید استفاده می ‌شود. در نهایت، مقدار محل‌ های بازی با استفاده از مقدار دی ‌اکسید کربن جذب شده محاسبه می ‌شود. بازهایی به عنوان کاتالیزور، مواد بازی را می ‌توان به عنوان کاتالیزور های ناهمگن نامحلول در واکنش ‌های شیمیایی استفاده کرد. از جمله این کاتالیزورها می ‌توان به اکسیدهای منیزیم، کلسیم و باریم اشاره کرد. بسیاری از فلزات واسطه، کاتالیزورهای خوبی به شمار می ‌آیند و بسیاری از آن ‌ها، موادی بازی را تشکیل می ‌دهند. در واکنش ‌های بسیاری همچون هیدروژناسیون، مهاجرت پیوند دوگانه و همچنین واکنش مایکل از باز به عنوان کاتالیزور بهره می ‌گیرند. کاربرد بازها، در طول این آموزش، کاربرد های زیادی را برای بازها ذکر کردیم اما در ادامه اشاره ‌ای کوتاه به برخی دیگر از کاربرد های باز خواهیم داشت. از سدیم هیدروکسید در تولید صابون، کاغذ و فیبرهای سنتزی استفاده می ‌شود.

نرمال لابو

نرمال لابو

کلسیم هیدروکسید در تولید پودر سفید کننده کاربرد دارد. دی‌ اکسید گوگرد حاصل از کارخانجات و نیروگاه‌ های تولیدی، به کمک کلسیم هیدروکسید پاک‌ سازی می ‌شوند. از سدیم کربنات برای رفع سختی آب بهره می ‌گیرند. سدیم بی ‌کربنات سدیم هیدروژن کربنات به عنوان جوش شیرین در شیرینی‌ پزی و همچنین به عنوان ضد اسید و خاموش ‌کننده ‌های آتش مورد استفاده قرار می‌ گیرد. برای پاک کردن لکه ‌های چربی از روی لباس ‌ها از آمونیوم هیدروکسید کمک می ‌گیرند. اسیدیته بازها، به تعداد یون ‌های هیدروکسید تفکیک‌ پذیر در یک مولکول باز، اسیدیته باز می ‌گویند. بر اساس اسیدیته بازها، آن‌ ها را می ‌توان به سه نوع بازهای مونواسیدی تک ‌ظرفیتی، دی ‌اسیدی دو ظرفیتی و تری ‌اسیدی تقسیم کرد. بازهای مونو اسیدی، زمانی که یک مولکول باز از طریق تفکیک کامل، یک یون هیدرو کسید تولید کند، به آن باز مونواسیدی می ‌گویند. از نمونه ‌های این باز ها می ‌توان به سدیم هیدروکسید، پتاسیم هیدروکسید، نقره هیدروکسید و آمونیوم هیدروکسید اشاره کرد. بازهای دی اسیدی، هنگامی که یک مولکول باز، از طریق تفکیک کامل، دو یون هیدروکسید تولید کند، باز دی‌اسیدی خواهیم داشت. باریم هیدروکسید، منیزیم هیدروکسید، کلسیم هیدروکسید، آهن هیدروکسید و مس هیدروکسید از جمله این نوع از بازها به شمار می ‌آیند. بازهای تری اسیدی، به طور مشابه نیز زمانی که سه یون هیدروکسید از طریق تفکیک کامل یک مولکول بازی به تولید برسند، باز تری‌اسیدی خواهیم داشت. از جمله این نوع بازها می ‌توان به آلومینیوم هیدروکسید و فروس هیدروکسید اشاره کرد. در ادامه برای خرید بهتر باز اطلاعاتی را از کارشناسان نرمال لابو دریافت نمایید.

قیمت باز

در خرید باز یکی از مهم ترین پارامترها، قیمت باز می باشد. که شما عزیزان می توانید با بهترین قیمت از سایت نرمال لابو خریداری نمایید. در ادامه اطلاعاتی را برای شما عزیزان در این باره آورده ایم. مواد قلیایی، باز ها را بشناسید. یکی از سوالات همیشگی افراد این بوده که مواد قلیایی چه نوع موادی هستند و چه ویژگی هایی دارند. بسیاری از افراد به طور دقیق با این نوع از مواد آشنایی نداشته و نمی دانند که بازها چه نوع موادی با چه ویژگی هایی مواد قلیایی به چه موادی می گویند. بسیاری از افراد مواد قلیایی را با بازها متفاوت می دانند و این دو را دو گروه جدای از هم تصور می کنند، این در حالی است که مواد قلیایی نوعی باز می باشند و زیر مجموعه ای از این مواد هستند. به صورت کلی مواد را در گستره بین خواص باز و اسیدی قرار می دهند و مواد قلیایی نیز در گستره بازها قرار می گیرد. عموما مواد شیمیایی قلیایی تلخ مزه بوده و حالت چربی نیز دارند. نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کنید آن است که این مواد قلیایی در واکنش های شیمیایی به شدت خواهان گرفتن الکترون هستند. این مواد قلیایی همانند بازها، در کنار اسید واکنش داده و آب و نمک تولید می کنند. تمامی مواد قلیایی این ویژگی را دارند که با اسیدها واکنش نشان می دهند. تمامی مواد قلیایی وقتی در آب حل می شوند به شکل یک یون هیدروکسید تبدیل می شوند. اگر بخواهیم از نگاه تخصصی تر به مواد قلیایی نگاهی بیاندازیم باید گفت که ماده ای که شامل گروه او اچ باشد، گیرنده الکترون بوده و پیوند داتیو را در آن مشاهده می کنیم یک قلیا است. انواع بازها و مواد قلیایی، بازها به صورت کلی به موادی در شیمی گفته می شوند که از خود یون های هیدروکسید یعنی او اچ آزاد می کنند. بازها عموما لغزنده بوده و مزه تلخی نیز دارند. بازهای متمرکز شده بسیار خورنده هستند و محلول های آبی آن ها یا بازهای مذاب خاصیت رسانایی الکتریسیته دارند. شاخص هایی وجود دارد که با کمک این شاخص ها می توان وضعیت یک ماده از نظر اسید یا باز بودن را متوجه شد. بازها در برخورد با هر یک از این شاخص ها ممکن است رفتار مختلفی از خود نشان بدهند. بازها کاغذهای شاخص لیتموس را آبی رنگ می کنند و فنولفاتالین را صورتی رنگ خواهند کرد. اگر برگ بروموتیمول آبی که یک شاخص دیگر اسید و باز است را به یک ماده باز بزنید، رنگ آن همچنان آبی می ماند و متیل نارنجی رنگ را بازها زرد می کنند. به صورت محلول پی هاچ باز باید بیش از هفت بوده و طعم تلخی داشته باشند. بازها را می توان به انواع مختلفی دسته بندی کرد.

نرمال لابو

انواع بازها عبارتند از، باز آلی، باز غیر هسته دوست، باز ضعیف، قلیا، ابر باز که هر یک از انواع باز دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشند. قوی ترین مواد قلیایی، مواد قلیایی بسیار زیادی هم در طبیعت موجود است و هم از ترکیبات شیمیایی مختلف به وجود می آیند. شما عزیزان می توانید برای خرید باز در هر زمان و مکانی با شماره های ذکر شده در سایت تماس بگیرید و سفارش خود را نیز ثبت نمایید. برخی از این مواد شیمیایی عبارتند از، سدیم هیدروکسید یا سود سوز آور با فرمول شیمیایی NaOH، پتاسیم هیدروکسید پتاس با فرمول شیمیایی KOH، منیزیم هیدروکسید یا شیر منیزیم با فرمول شیمیایی ۲MgOH ، آلومینیوم هیدروکسید یا شربت معده با فرمول شیمیایی ۳AlOH، کلسیم هیدروکسید یا آب آهک با فرمول شیمیایی ۲CaOH، کربنات سدیم یا نمک قلیا با فرمول شیمیایی Na۲Co۳، بی کربنات سدیم یا جوش شیرین با فرمول شیمیایی NaHCo۳، مایع سفیدکننده با فرمول شیمیایی NaOCl، خون، آب دهان، صابون، آب دریا با فرمول شیمیایی H۲O، شامپو این موارد تنها بخشی از مواد قلیایی می باشند. در رابطه با این که قوی ترین ماده قلیایی چیست آزمایش های بسیار زیادی انجام شده ولی با این حال نمی توان در این رابطه اظهار نظر کرد زیرا در هر واکنش با توجه به پارامترهای انجام واکنش ممکن است قدرت یک قلیا افزایش یا کاهش پیدا کند. انواع باز های خوراکی، در خوراکی هایی که روزانه همه افراد مصرف می کنند هم شاهد مواد اسیدی و هم شاهد خوراکی های بازی هستیم. اگر بخواهیم به بررسی هر یک از خوراکی های بازی بپردازیم و از آن ها نام ببریم می توان چندین مطلب در این زمینه نوشت ولی اگر بخواهیم به برخی از مواد خوراکی با خاصیت بازی و قلیایی اشاره کنیم، می توان خوراکی های که در ادامه آمده است را نام ببریم. آیا می دانستید اسفناج از بازهاست، این ماده یکی از برترین مواد غذایی قلیایی است. خوردن اسفناج تاثیر فوق العاده ای بر عملکرد بدن دارد. اسفناج حاوی ویتامین، پروتئین، فیبر و… می باشد. خیار، این خوراکی نیز یکی از مواد بازی محسوب می شود. در خیار شاهد مقدار زیادی از لیگنان هستیم که برای پیشگیری بیماری ها بسیار مفید است. بروکلی، این ماده نیز یکی از سبزی های پر خاصیت است که منبع کلروفیل و آنتی اکسیدان می باشد. بی شک انواع بیشتری از خوراکی های بازی در دنیا وجود دارد که می توان از آن ها نام برد. شما می توانید از مواد غذایی بازی به عنوان جایگزینی برای مواد به وجود آوردن اسیدیته در بدن بهره ببرید. اسید بازی چیست. اسید بازی اصطلاحی پرکاربرد در علم شیمی است که بسته به شرایط ماده متفاوت است. اسید و باز در شیمی تعاریف مختلفی دارند مثلا اگر ماده ای پروتون اهدا کند اسید و اگر پروتون جذب کند باز نامیده می شود.

نرمال لابو

نرمال لابو

اسید و باز بر اساس تولید یون هیدرونیوم و هیدروکسیل نیز در شیمی تعریف شده اند و روش های مختلفی نیز برای شناسایی آن ها وجود دارد. برای درک بهتر این مسئله نمونه های از این سیستم نام گذاری برای شما ارائه شده است که در ادامه شرح داده شده است. اسیدهای معدنی بدون اکسیژن، هیدرو + نام نافلز + پسوند یک + اسید، مانند HCl یا هیدروکلریک اسید، اسیدهای معدنی اکسیژن دار، نام نافلز + پسوند یک + اسید، مانند H۲CO۳ یا کربنیک اسید، همچنین باید توجه داشته باشید که اگر نافلز دارای دو حالت اکسید متفاوت باشد، به صورت زیر نام گذاری می شود. اسیدهای آلی، نام آلکان ‌های هم کربن + پسوند وییک + اسید ، مانند HCOOH یا متانوییک اسید برخی دیگر از فرمول شیمیایی اسیدهای معروف عبارتند از، هیدرویدیک اسید، سولفوریک اسید، نیتریک اسید، هیدروبرمیک اسید. اسید خوراکی، اسید خوراکی نوعی از اسید است که بدون داشتن هیچ گونه عوارض جانبی در صنایع غذایی و تولید محصولات خوراکی استفاده می شود. اسید های خوراکی مورد استفاده در صنایع غذایی، معمولا به دو دسته مفید و مضر تقسیم می شوند. اسید های خوراکی مفید معمولا در محصولات غذایی مزه ترش را ایجاد می کنند. برخی از اسید های خوراکی مفید شامل اسید سیتریک، تارتاریک اسید و مالئیک اسید هستند. این گونه اسید ها به طور طبیعی در میوه هایی همچون توت، آلو، گیلاس و بلوبری یافت می شود. در مقابل اسیدهای خوراکی مضر در محصولات غذایی باعث شدیدتر شدن طعم مواد غذایی می شود. این مواد همچنین به عنوان نگهدارنده محصولات غذایی نیز استفاده می شوند. برخی از اسیدهای خوراکی مضر، شامل اسید تانیک، اسید اوریک، فسفریک اسید و اگزالیک اسید هستند. این گونه اسید ها را می توانید در محصولات غذایی همچون فلفل، چای، کاکائو و اسفناج یافت کرد. چند نمونه اسید و باز، اسیدها و بازها به وفور در شیمی مورد استفاده قرار می گیرند از بین اسیدهای قوی پرکاربرد می توان به سولفوریک اسید، هیدروکلریک اسید، هیدروبرمیک اسید، نیتریک اسید، هیدرویدیک اسید و پرکلریک اسید شاره کرد. ترکیباتی مانند هیدروفلوئوریک اسید، هیدرو سولفریک اسید، فرومیک اسید و بسیاری دیگر از اسیدها جزو اسیدهای ضعیف طبقه بندی می شوند. هیدروکسید های فلزات گروه I و گروه II جدول تناوبی بیشتر بازهای قوی موجود را تشکیل می دهند که برخی از آن ها عبارتند از لیتیم هیدروکسید، سدیم هیدروکسید، پتاسیم هیدروکسید و روبیدیم هیدروکسید. از بین بازهای ضعیف می توان به آمونیاک، متیل آمین و غیره اشاره کرد. در ادامه اسیدهای پرکاربرد در شیمی شرح داده شده است. مشخصات فنی باز، در علم شیمی به موادی باز گفته می شود که پذیرنده ی پروتون باشند.


مواد قلیایی در اثر برخورد با اسیدها از خود واکنش نشان می‌دهند، همه آنها وقتی در آب حل می‌شوند به شکل یون هیدروکسید در می‌آیند. این ترکیبات در ساختار خود گروه هیدروکسیل دارند و عموما مزه تلخی دارند. از باز به عنوان قلیا هم نام برده می شود، یعنی به بازهای محلول در آب قلیا می گویند. در واقع بازها غلظت یون هیدرونیوم را در آب کاهش می دهند و در واکنش ها تمایل به گرفتن الکترون دارند. بازها حالت چرب مانند دارند یعنی محلول بازها می تواند چربی ها را در خود حل کند. بازها باعث تغییر رنگ شناساگرها و خنثی سازی اسیدها می شوند. واکنش بین اسید و باز، خنثی سازی نامیده می شود. در یک واکنش خنثی سازی، یک محلول آبی از یک باز با یک محلول آبی اسید واکنش می دهد تا محلول آب و نمک را که در آن نمک به یون های مولکولی آن جدا شده باشد، تولید کند. اگر محلول آبی با یک محلول نمکی اشباع شده باشد، هرگونه افزودنی مانند نمک از محلول خارج می شود. اکسید و هیدروکسید فلزات با اسید واکنش میدهند تا آب نمک و نمک ایجاد کنند. ویژگی های عمومی بازها، بازهای متمرکز و قوی با سموم و مواد آلی و با مواد اسیدی به شدت واکنش نشان می دهند. دارای طعم تلخ هستند. سطح آن ها بسیار لیز و لغزنده است. هدایت الکتریکی دارند. کاغذ تورنسل را به رنگ آبی درمی آورند. فنولفالتین بی رنگ را به رنگ صورتی تبدیل می کنند. بازها می توانند اکسید، هیدروکسید، و یا کربنات های فلزات باشند. قیمت باز، انواع مختلفی از باز توسط تعداد زیادی از تولید کنندگان برای مصارف صنعتی تولید می شود، قیمت باز متفاوت است. صنعت شیمیایی در چند دهه گذشته به سرعت رشد کرده است. بازها در بخش های مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی ، بخش خدمات ، بخش ساخت و ساز و تولید کالاهای مصرفی استفاده می شود. استفاده و قیمت باز با تعداد زیادی از مصرف کنندگان در سراسر جهان گسترده و متنوع است. خرید آنلاین باز رو به افزایش است، اما با وجود محبوبیت آن در فضای اینترنت و در میان شرکت ها، هنوز هم خطرات زیادی وجود دارد که خریداران باز باید از آن اطلاع کامل داشته باشند. به همین جهت در این مطلب تصمیم داریم یک راهنمای کاربردی برای خرید آنلاین مواد باز بیان کنیم که به خریداران اینترنتی کمک کند تا بهتر، مواد مورد نیاز خود را بیابند؛ و احتمالاً نکات زیادی را در این زمینه خواهید آموخت.

نرمال لابو

خرید آنلاین باز آزمایشگاهی به چه صورتی امکان پذیر است. انواع مختلفی از فروشگاه ها و وب سایت های آنلاین وجود دارد که فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، صنعتی و تجهیزات آزمایشگاهی را انجام می دهند؛ هرکدام از این فعالیت ها، مزایا و معایب خود را دارند. به طورکلی به دو صورت می توانید باز را آنلاین خریداری کنید قیمت باز از طریق آگهی های آنلاین فروش ویژه، تبلیغات فروش آنلاین و فروش ویژه همیشه محبوب ترین گزینه ها برای تجارت و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کالاهای مرتبط هستند. تقریبا هر آنچه را که احتمالاً فکر می کنید در دسترس است خواه بخواهید بفروشید یا بخرید، همه در وب سایت های آنلاین مواد شیمیایی فروشگاهی و شرکتی موجود هستند. در برخی از سایت ها باید به عنوان کاربر ثبت نام کنید سفارش های خود را ثبت کنید؛ اما توجه داشته باشید خطراتی در کنار این مزایا وجود دارد. ممکن است قیمت باز برای سایت، به روزرسانی نشده باشند. مشکلاتی از قبیل تاریخ انقضای مصرف باز وجود دارد، چون شما بسته بندی ها را از نزدیک نمی بینید. فروشندگان ممکن است خدمات حمل و نقل در برخی از نقاط کشور یا مناطق شهری را نداشته باشند. برخی از فروشندگان آنلاین باز، جزو مشاغل رسمی نیستند، بنابراین خطر خرید و فروش، بیشتر است. خرید باز از وبسایت های تخصصی و معتبر در این صورت می توانید برای خرید اینترنتی مواد شیمیایی آزمایشگاهی به موارد زیر دقت کرده و برای خرید اقدام کنید. طبقه بندی آنلاین مواد شیمیایی در سایت های شرکتی و معتبر، شبیه به طبقه بندی های روزنامه های سنتی است. به راحتی می توانید محصول مورد نظر را از میان دسته بندی ها انتخاب کنید. می توانید محصولات خاص و کمیاب را در اینترنت پیدا کنید. ممکن است در خرید باز، تخفیف های خوبی کسب کنید. شما عزیزان می توانید برای استعلام قیمت باز از طریق فرم استعلام قیمت در سایت نرمال لابو استفاده نمایید. مواد قلیایی قوی را بشناسید.