advertise

نرمال لابو: مرکز فروش آنلاین مواد شیمیایی آزمایشگاهی

خرید اینترنتی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی از جمله اسید ها، بازها، حلال ها، معرف ها، بافر و محیط کشت، یکی از محصولات اساسی در فروشگاه اینترنتی نرمال لابو می باشد. انواع برندهای مطرح در صنعت مواد شیمیایی آزمایشگاهی از جمله Fluka ، Aldrich، Sigma، Merck و غیره را می توانید در این بخش مشاهده نمایید و نسبت به خ

کلرید آمونیوم
مقایسه
استعلام قیمت
کلرید پتاسیم
مقایسه
استعلام قیمت
برد پارکر آگار
مقایسه
استعلام قیمت
تیترازول سدیم هیدروکساید
مقایسه
تیمول بلو
مقایسه
استعلام قیمت
پرمنگنات پتاسیم
مقایسه
استعلام قیمت
دی متیل فرمامید
مقایسه
استعلام قیمت
اسید فلوریدریک
مقایسه
استعلام قیمت
۱-پروپانول
مقایسه
استعلام قیمت
پریودیک اسید
مقایسه
استعلام قیمت
اسید فسفوتنگستیک
مقایسه
استعلام قیمت
هگزانوئیک اسید
مقایسه
استعلام قیمت
بروموفنول بلو
مقایسه
استعلام قیمت
بافر 1
مقایسه
استعلام قیمت
ان پنتان
مقایسه
استعلام قیمت