مقالات مرتبط

ژ 1-9

سمپلر از مهمترین و پرکاربرد ترین ابزار های موجود در بخش های مختلف آزمایشگاه ها می باشد که برای برداشت و انتقال حجم معینی از مایعات و محلول های مورد نظر استفاده می گردد.

ژ 1-12

ph متر یک ابزار علمی و یکی از تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در انواع آزمایشگاه ها برای اندازه گیری فعالیت های هیدروژن-یونی در انواع محلول ها می باشد.

ژ 1-10

یکی از مواد تشکیل دهنده لوازم آرایش میباشد و مملوء از مواد سرطان زا است! سدیم لورت سولفات به قدری سمی است که هنگام کار با آن باید از تجهیزات و لوازم ایمنی استفاده شود.

ژ 1-11

سمپلر از مهمترین و پرکاربرد ترین ابزار های موجود در بخش های مختلف آزمایشگاه ها می باشد که برای برداشت و انتقال حجم معینی از مایعات و محلول های مورد نظر استفاده می گردد.